Forside » Aktuelt » Doktorgrad om fysioterapiprofesjonen

Doktorgrad om fysioterapiprofesjonen

Målet med fysioterapibehandling er å øke opplevelsen av velvære og god helse. Når pasient og fysioterapeut møtes settes flere former for selvpresentasjon, forhandling og kommunikasjon i spill. For å få bedre kunnskap om dette møtet er en utvidet forståelse av lek – som samhandling, kommunikasjon og forståelse – konstruert som studiens teoretiske omdreiningspunkt.

Disputasen fant sted 13. februar 2009.

Sudmann sin doktorgradsavhandling (En)gendering body politics. Physiotherapy as a window on health and illness kan leses i sin helhet på BORA.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.