Workshop i profesjonsetikk 31. mai i Oslo

Neste års workshop i profesjonsetikk går av stabelen 31. mai ved Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. Workshopens tittel er "Profesjonsroller, allmennmoral og motivasjon". For et lite innblikk i hva vi tenker oss - her er den tentative ingressen: Profesjonelle aktører har roller i et normsystem som skiller seg fra allmennmoralens. Både fra et moralteoretisk perspektiv og et praksisperspektiv er forholdet mellom disse normsystemene interessante på flere vis: Krever for eksempel profesjonsroller en annen type motivasjon enn allmennmoralen? Hvordan bør vi tolke konflikter mellom profesjonsroller og allmennmoral? Hva motiverer profesjonelle aktører og hvordan håndterer de slike normkonflikter i praksis? Med disse spørsmålene som utgangspunkt åpnes det for en diskusjon av forholdet mellom profesjonsrolle, allmennmoral og motivasjon.