Forside » Aktuelt » Utdanningsforbundet med profesjonsetiske utfordringer

Utdanningsforbundet med profesjonsetiske utfordringer

Utdanningsforbundet har konkretisert en rekke vanskelige valg en leder i skolen eller barnehagen kan bli konfrontert med. Et eksempel:
“Peder er rektor ved en ungdomsskole, og leder for en dyktig gruppe lærere. Nylig ansatte han Finn, en nyutdannet lærer han er svært fornøyd med. Finn er faglig dyktig, håndterer elevene godt og er til å stole på. En dag får han en telefon fra en opprørt forelder. Hans sønn har søkt på lærerens navn på internett og funnet ut at han tidligere har deltatt i en pornofilm. Forelderen mener læreren er et dårlig forbilde og han vil ikke at hans sønn skal undervises av Finn.
Peder blir både lei seg, sint og i villrede. Lei seg fordi Finn er en dyktig lærer han nødig vil miste, sint fordi Finn ikke har fortalt om dette og i villrede fordi han er usikker på hvordan han skal gripe saken an.

  • Hvordan ville du som rektor håndtert saken?
  • Dersom en person har gjort noe som er ansett for å være umoralsk, men ikke ulovlig, før han eller hun ble lærer, er dette god nok grunn til å omplassere læreren, avskjedige læreren eller eventuelt ikke ansette han/henne?
  • Bør det stilles andre krav til en lærers privatliv enn til andre personer?
  • Hvilke andre etiske spørsmål kan dukke opp i forbindelse med denne saken?”

Siden inneholder en liste dokumenter med lignende problemstillinger: Julegaver og fattigdom, mobbing og kollegialitet, reklame i barnehagen, venner på Facebook og flere.

Les mer på Utdanningsforbundets sider (den aktuelle siden er fjernet)

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.