Vitenskap blir pseudovitenskap?

Poppers metode utfordres.

– Vitenskapen har nå nådd så langt at den utfordrer de fysiske muligheter for observasjon og testing. Kvantefysikkens og kosmologiens hypoteser har rett og slett begynt å strekke seg utenfor forskernes rekkevidde, skriver professor Solve Sæbø i Aftenposten. Sæbø, som er professor i biostatistikk ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, viser til at vitenskapens fundament i Karl Poppers hypotetisk-deduktive metode utfordres.

De stadig mer abstrakte teoriene innen flere naturvitenskaper gjør at 'elegansen og forklaringsevnen' ved en hypotese ikke sjelden ses som tilstrekkelig, siden hypotesene ikke kan utsettes for kritisk testing. Også evolusjosteorien beveger seg stadig lenger ut i et slikt farvann, fordi denne utviklingen skjer over så lange tidsspenn at de lar seg teste vitenskapelig.

En artikkel i Nature av George Ellis og Joe Silk ga støtet til et møte mellom framtredende forskere og filosofer ved Maximilian-universetetet i München i desember. På dagsorden sto diskusjonen om det trengs nye spilleregler for forskningen i arbeidet for å nærme seg nye sannheter.

Les mer i Aftenposten