Vellykkede etikkdager ved HiB

Vel fire hundre studenter deltok på forelesninger under Etikkdagene ved HiB 11-13 april. Ti forelesere underviste ingeniør- og økadm-studenter ved HiB. Foreleserne hadde erfaring fra forsknings- og fra praksisverden innen etikk og samfunnsansvar i privat og offentlig virksomhet.

Avsløringene fra Panama-papirene gjorde at flere av forelesningene var høyaktuelle. Bildet viser førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH, som foreleste om «Bærekraftige forretningsmodeller». Sammen med Sveinung Jørgensen, Høgskolen i Lillehammer har han gitt ut to bøker om emnet.

Responsible and Profitable: Strategies for Sustainable Business Models

Ansvarlig og lønnsom. Strategier for ansvarlige forretningsmodeller