Utvalg vil ha oljefondet ut av Norges Bank

Et regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem foreslår at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) flyttes ut av Norges Bank. En av grunnene er at sentralbanksjefen er styreleder i Oljefondet samtidig som han som sjef i Norges Bank, også er sjef for Oljefondet. Han er dermed satt til å være sin egen kontrollør.

Det har også vært reist kritikk mot at styret i Norges Bank ikke har den riktige kompetansen for å overvåke verdens største statlige investor. Styremedlemmene er stort sett samfunnsøkonomer, men har mindre kompetanse på finansforvaltning, som Oljefondet driver.

Utvalget foreslår at fondet styres av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.

Les mer i Dagens Næringsliv