UNESCO World Higher Education Conference 2022

Sted: Barcelona

Starter: 18. mai 2022
Slutter: 20. mai 2022

UNESCO flag - public domain
UNESCO flag - public domain*

UNESCO World Higher Education Conference i Barcelona gjennomført med 1500 deltakere. Konferansen drøftet muligheter og utfordringer for universitet, høyskoler, lærere og 235 millioner studenter. Konferansens mål var å bidra til globale retningsvalg for høyere utdanning for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål 2030. For å utvikle veikartet for høyere utdanning til 2030 fokuserte konferansen på 10 temaer:

  • Effekten av covid-19 på høyere utdanning
  • Høyere utdanning og bærekraftsmålene
  • Inkludering
  • Kvalitet og relevans av programmer
  • Akademisk mobilitet
  • Ledelse og styringssystem
  • Finansiering
  • Data- og kunnskapsproduksjon
  • Internasjonalt samarbeid
  • Fremtiden for høyere utdanning

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220515085613729

Where & when: Barcelona, 18-20 May 2022

Lenke til arrangementet