Strukturreformen under evaluering

Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0
Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0*
Torbjørn Røe Isaksen 2017 Foto: Kjetil Ree via Wikimedia Lisens: CC by-sa 3.0

Vitenskapelig ansatte er mindre fornøyde, og akademisk praksis er stort sett som før. Den første rapporten fra NIFU (Nordisk instiuttt for studier a innovasjon, forskning og utdanning) med resultater fra evaluering av strukturreformen i universitets og høgskolesektoren har flere neagitve konklusjoner.

Reformen ble introdusert av Torbjørn Røe Isaksen i 2015. Evalueringen er ikke ferdig før i 2023. Denne aktuelle rapporten vurderer akademisk praksis og måloppnåelse, samt organisasjonsmessige endringer. En annen delrapport har tidligere funnet at de fusjonerte institusjonene har spredd studietilbudene bedre geografisk, men studentene søker seg mer enn før til de store campusene.

Les mer på Khrono