UiO-rektor om eksterne styreledere: sterkere byråkratisk og politisk styring

Etter at avisa Nordlys trekker fram de tidligere statsrådene Kristin Clemet og Kristing Havorsen som aktuelle styreledere for Universitetet i Tromsø, går rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo ut mot innføring av eksterne styreledere ved Universitetene. På spørsmål fra Khrono om, dersom det først er innført ekstern styreleder, hva slags rolle denne bør ha, svarer Stølen:

— Jeg mener valgt rektor er best, og at rektor kan være styreleder. Vi kjenner jo til styrelederrollen fra samfunnet for øvrig.


Han mener forslagene om ekstern styreleder, der tidligere toppolitikere fremmes som kandidater, vil bidra til en mye sterkere politisk og byråkratisk styring av hele forskningssystemet. Hen mener departementet allerede har stor makt over sektoren, ved at de utnevner eksterne styreledere og styremedlemmer, i tillegg til innvirkningen de har gjennom utnevning av ledere for Forskerrådet og Innovasjon Norge.

Les mer på Khrono