2000 saker henlagt av Vest Politidistrikt på et halvt år

I begynnelsen av 2018 hadde Vest politidistrikt 5500 saker som hadde ventet mer enn tre måneder. 1200 av dem hadde ligget i mer enn ett år. De fleste var mindre saker, men på økonomiavsnittet lå det store og kompliserte saker. I løpet av 2018 ble det satt i gang en ryddejobb ved å henlegge saker. Da statsadvokaten åpnet for at det skulle bli enklere å henlegge saker som hadde ligget lenge, gikk ryddejobben raskere også på økonomiavsnittet.

Blant sakene som ble henlagt var bostyret sin anmeldelse mot Heidrun-gründer Kjetil Rasmussen, som allerede hadde vært gjennom en rekke konkurser der bostyret hadde pekt på mulig straffbare forhold.

Etter oppryddingen er nesten all etterforskning av økonomisk kriminalitet i politidistriktet lagt til Bergen. Fagansvarlig på avdelingen Sigurd Granli er ikke i tvil om at etterforskningen de gjør i dag har langt bedre kvalitet enn den de gjorde for 5 år siden.

Les mer på e24