Uenighet om NTNUs avtale med Kongsberg Gruppen

NTNU, som etter nyttår er Norges største universitet, mottok nylig en gave på 10 millioner kroner fra Kongsberg Gruppen til finansiering av et nytt professorat i Big Data Cybernetics. Avtalen mellom de to har ført til diskusjon i akademia om etiske problemstillinger knyttet til bindinger mellom akademia og våpenindustrien. Varaordfører i Trondheim Hilde Opoku mener avtalen slett ikke er grei: — Vår velferd skal ikke bygges på andres lidelser. I det perspektivet er dette ikke en grei avtale, sier hun til Khrono.

Opoku sikter spesielt til Kongsbergs salg av våpensystemer til Oman, som er et land med svært dårlige kår for menneskerettighetene.

— Det kan absolutt være noen etiske avveininger her, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim til Khrono. – Det samme har vi når det gjelder droneteknologi for eksempel, skal vi utvikle teknologien eller skal vi la være? Flere teknologiske nyvinninger brukes både sivilt og militært.

Bovim ønsker velkommen en bredere debatt om etiske problemstillinger rundt slike avtaler.

Les mer på Khrono.