– Ubevisste institusjoner lar datasystemer styre

For 10 år siden la amerikanske private universiteter all faglig informasjon åpent ut på nettet, tilgjengelig for både studenter og allmennheten. Nå kommer offentlige norske universiteter diltende etter, hevder professor Kai A. Olsen ved Høgskolen i Mode, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Grunnen til at denne informasjonen har vært skjult bak passord, er ifølge Olsen ikke noen bevisst politikk. Det har bare blitt sånn, fordi datasystemene var bygd slik.

Olsen nevner ei rekke eksempel på mer eller mindre forunderlige problemer som institusjonene bare må tilpasse seg, fordi datasystemene ikke er lagd etter konkret bestilling.

– Det er dessverre flere eksempler på slik naiv digitalisering der en lar datasystemene bestemme rutiner og «policy», selv om disse er i konflikt med overordnede mål, regler eller sunn fornuft, avslutter Olsen. – Ideen er nok å digitalisere, men en er kanskje redd for å effektivisere? Det kan også virke som om en blir blendet av teknologien. Det kan en nok unngå om en tar sluttbrukerne med på råd.​

Les mer på Khrono