Trussel fra nye trusselbilder

Av Tom Skauge, Leder av Profesjonsetisk nettverk

Trusselbilder er viktige og farlige. USA og Storbritannia angrep Irak i 2003. Angrepsordren var basert på et trusselbilde som var feilaktig og i strid med anbefalingene fra den FN-oppnevnte undersøkelsesgruppen ledet av Blix. Tapstallene fra den andre Irakkrigen varierer. I Irak døde mellom 160.000 og 600.000. 179 britiske og 4475 amerikanske soldater mistet sine liv.

De siste årene er et nytt militært trusselbilde under oppseiling. NATO har valgt å ruste opp langs grensen til Russland. Antirakettsystemer er under utplassering i Østeuropeiske land. Baltikum og Polen får hver sin NATO-bataljon utplassert. Norge har lovet en kompanigruppe på vel 200 soldater. Norge har aldri før utplassert et infanterikompani rettet mot Russland andre steder enn i Nord-Norge.

Flere forskere er kritiske til trusselbildet som NATO begrunner sin opprustning med. Selv om Russland har økt sine militærutgifter de siste årene, er den militære kapasiteten regnet i budsjettkraft langt lavere enn i NATO. Sverre Lodgaard advarer i Aftenposten mot overdreven russerfrykt. Russlands forsvarsbudsjett er åtte prosent av NATOs. Under den kalde krigen var Warszawapaktens 80 prosent av NATOs.

Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier til avisa Klassekampen at Natos økte tilstedeværelse i regionen også kan få konsekvenser for Norges sikkerhet. – Desto mer Russland føler seg presset langs egne grenser i Østersjøen, desto mer mistenksomme vil de også bli overfor Norge i nord, ifølge Heier.

"Offiser advarer mot konsekvensene av et våpenkappløp mellom Nato og Russland: Svekker Norges sikkerhet" (Klassekampen)

"Lodgaard advarer mot overdreven russerfrykt: Russland har bare åtte prosent av NATOs forsvarsbudsjett" (Aftenposten)

Les også Mette Kongshem: NATO rasler med sablene
og Jon Hellesnes: Aspektblind krigshissing