Tolga-rapporten: Grove feil, men ikke bevisst fra kommunen

Rapporten som regjeringen bestilte fra flere etater om Tolga-saken, konkluderer med at grove feil er gjort, men at Tolga kommune ikke bevisst har rapportert feil. Feilrapporteringen ved at to personer ble feilregistrert som utviklingshemmede ga kommunen til sammen 7 millioner kroner i ekstra tilskudd.

Ifølge Verdens Gang er dette hovedfunnene i rapporten:

  • Feilført diagnose og diagnoser brukt feil.
  • Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålet vært opphevet tidligere.
  • Feil ved kommunen registrering som grunnlag for rammetilskudd.

Rapporten mener rundskrivet fra Helsedirektoratet fra 2010 om registrering av vergemål var uklart formulert, og kan ha "forvirret kommunen". Dette er en av flere formildende omstendigheter: Konklusjonen er likevel at kommunen skulle unngått misforståelsene ved å ta kontakt med Helsedirektoratet.

To av de tre brødrene Holøyen ble feilaktig registrert som utviklingshemmede. Den ene av brødrene har aldri hatt noen slik diagnose. Den andre fikk diagnosen i en legeerklæring – noe kommunen i følge rapporten ikke kunne gjøre noe med.

Les hele saken i VG.no