To stipendiatstillinger innen innovasjon og profesjonsutøvelse

Ved Høgskolen i Bergen er det ledig 2 stipendiatstillinger innenfor innovasjon og profesjonsutøvelse.

Stipendiatstillingene inngår i Høgskolen i Bergens nye tverrfaglige forskningsprogram «Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv». Satsingen inkluderer alle tre avdelingene ved Høgskolen i Bergen. Gjennom dette forskningsprogrammet skal det utvikles en helhetlig forståelse av innovasjon der både profesjonsutøvelse, organisatoriske og teknologiske forhold, samt samfunnsmessige implikasjoner av innovasjon, gjøres til gjenstand for kritisk drøfting og analyse. Satsingen koordineres av Senter for nyskaping.

Vi søker etter kandidater innenfor følgende to temaområder:

a) Organisasjon og ledelse (1 stilling)
Vi søker etter kandidater som ønsker å analysere hvordan organisasjonsforhold, ledelse og/eller profesjonsutøvelse kan ha betydning for innovasjoner innenfor privat, offentlig og/eller frivillig sektor. Organisasjoner vil være analyseenheten for studien.

b) Samfunnsutfordringer og omstilling (1 stilling)
Vi søker etter kandidater som ønsker å analysere hvordan store samfunnsutfordringer kan løses gjennom nye innovative former for profesjonsutøvelse. Søkelyset kan rettes mot omstillingsutfordringer innenfor offentlig tjenesteyting (eksempelvis helse og utdanning) og/eller eksisterende næringsliv.

Les mer om stillingene på jobbnorge.no