Temanummer om profesjoner og profesjonsutdanning fra Gjallerhorn

Tidsskriftet Gjallerhorn er ute med et nytt nummer med tema profesjoner og profesjonsutdanning. Redaksjonen fokuserer i sin innledningsartikkel på motsetningen mellom uttalt offentlig politikk og den faktiske utviklingen innen utdanningene.
Både myndigheter og ledelsen på profesjonsskoler i Danmark går inn for at profesjonsutdanningene skal bli sterkere knyttet til praksis, samtidig som den sentrale styringen med utdanningene blir strammere og mulighetene for egenutvikling av profesjonell viten på skolene blir dårligere.
Det siste skjer blant annet ved at de boklige studiene får stadig større plass på bekostning av direkte praktisk utøvelse av yrket gjennom studiene. Den praktiske delen emuleres i stedet gjennom mer eller mindre praktiske sekvenser i klasserommet.  Redaksjonen spør om ikke profesjonsskolenes selvoppfatning i hovedsak bygger på ideologiske idealer, og antyder at utdanningene til profesjoner som lærer, sykepleier og ergoterapeut faktisk ikke er spesifikt rettet mot disse yrkene.
Tidsskriftet inneholder artikler fra bidragsytere i de skandinaviske landene som skriver på dansk, svensk og norsk.
Tidsskriftet finnes elektronisk HER.