Teknologisk nyvinning gir etiske dilemma

En ny blodprøvetest kan gi mange svar tidlig i svangerskapet. Bioteknologirådet drøfter om helsevesenet skal ta i bruk den nye teknologien, skriver Bergens Tidende.

Nemnda skal drøfte hva den nye teknologien skal brukes til, og hvem som skal få tilbudet. Norsk Forbund for utviklingshemmede (NFU) har tidligere vært bekymret for at offentlig tilbud om tidlig ultralyd kan gi et sorteringssamfunn. Blodprøvetesten er langt billigere og enklere og kan gi samme etiske dilemma som tidlig ultrtalyd.

Les mer i Bergens Tidende