Tax Justice Network: Alvorlige mangler i lovforslaget fra Hvitvaskingsutvalget

Det regjeringsoppnevnte Hvitvaskingsutvalget har kommet med lovforslag om et norsk register for egentlige eiere. Tax Justice Network peker vi på tre alvorlige mangler i forslaget. Disse må utbedres dersom registeret skal fungere etter hensikten:

  • Registeret må være åpent tilgjengelig
  • Registeret må inkludere børsnoterte selskaper
  • Registeret må omfatte alle eiere (forslått terskelverdi er på 25% eierskap)

    Les mer på taxjustice.no

    Det har også kommet inn en rekke andre høringsuttalelser. Finn dem på regjeringen.no