Regjeringen vil innføre praksisprofessorer

Calculus tegning

1879819-calculus

For få måneder siden truet kunnskapsdepartementet med bøter overfor institusjoner som brukte den beskyttete stillingsbetegnelsen professor på andre typer stillinger. Nå kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen klar til å foreslå å innføre praksisprofessor som en ny tittel ved norske universiteter og høgskoler.