Neon 2019: Call for papers – abstracts-frist utsatt til 19.9.

Photo by Lukas from Pexels. Fri bruk

Fristen for abstracts til NEON 2019 er utsatt til 19.9!

Årets tema for Neon dagene er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater.
Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner. Vi ønsker å se på hvordan dagens organisasjoner påvirkes av ny teknologi/digitalisering, internasjonal konkurranse, reformstrategier i offentlig sektor og organisasjonsoppskrifter i vid forstand. Vi ønsker også det arbeidssosiologiske bidrag som ser på langsiktige, faste vs. mer kortsiktige og oppdragsbaserte arbeidsforhold.

Les mer...

NEONdagene ønsker forslag til organisasjonsfaglig kanon

Arbeidet med årets NEONdager i Stavanger går ufortrødent videre, og jeg vil derfor med glede formidle tre viktige nyheter fra årets arrangører (Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord Haugesund, IRIS, Petroleumstilsynet og Statoil): Det foreløpige programmet for NEONdagene 2014 er nå Les mer…