Forside » Aktuelt » Neon 2019: Call for papers – abstracts-frist utsatt til 19.9.

Neon 2019: Call for papers – abstracts-frist utsatt til 19.9.

Photo by Lukas from Pexels. Fri brukFristen for abstracts til NEON 2019 er utsatt til 19.9!

Årets tema for Neon dagene er organisasjonsformer og variasjon i organisering i vid forstand. Dette er et klassisk tema i organisasjonsfaget, som aktualiseres gjennom mangfold i og fornyelse av bedrifter og offentlige etater. Begrepet organisasjonsformer er vidt og favner om både byråkratiske strukturer og flate og mer fleksible strukturer; nettverk, interorganisatoriske relasjoner, partnerskap, projektbaserte organisasjoner, teamorganisering og utvikling mot mer virtuelle organisasjoner. Vi ønsker å se på hvordan dagens organisasjoner påvirkes av ny teknologi/digitalisering, internasjonal konkurranse, reformstrategier i offentlig sektor og organisasjonsoppskrifter i vid forstand. Vi ønsker også det arbeidssosiologiske bidrag som ser på langsiktige, faste vs. mer kortsiktige og oppdragsbaserte arbeidsforhold.

Til vårt sesjonsprogram ønsker vi forslag til papers også til andre temaer innenfor organisasjonsforskning og spesielt til følgende tracks:

1) Beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet (BKS)
2) Organizing for digital servitizing
3) HRM in Higher Education
4) Values in organizations and leadership
5) Offentlige anskaffelser
6) Varsling. Betydningen av formelle og uformelle organisasjonsstrukturer
7) Prosjekter og prosjektbaserte organisasjoner: Utfordringer og spenninger
8) Nettverksbasert innovasjon: Arenaer for samhandling, ideer på tvers, økt verdiskaping og mer bærekraftige løsninger
9) Organisering, styring og ledelse i barnehagesektoren
10) Samarbeid i kommunen
11) Organizing for sustainability and innovation – The constituting role of time in organizing
12) Evolusjon, Kompleksitet og Organisasjon
13) Teknologi i helse og omsorgsvirksomheter – et spørsmål om organisasjon og ledelse?
14) Digitalisering – nye organisasjonsformer eller organisering i nye former?
15) Sport og organisering
16) Diversity, Differences and Inclusion in the Workplace

Flere tracks er på vei inn. Disse vil bli publisert fortløpende på våre nettsider. Primo august vil vi gå ut med en ny Call med fullstendig oversikt over tracks og skjema for registrering av abstracts. Frist for abstracts er 19/9. Vel møtt!

Les mer om papers og abstracts til Neon-2019

Les mer om konferansen

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.