Inkludering i skulen krev at leiinga fremjer inkluderande haldningar

Inkludering skjer best i klasserommet. FreeImages, Terri Heisele

Inkludering skjer best i klasserommet. FreeImages, Terri Heisele

Inkludering skjer best i klasserommet. FreeImages, Terri Heisele*Noreg var tidlegare eit føregangsland i inkludering i skulen, men idag går fleire elevar i spesialskular og -avdelingar enn då vi hadde statlege spesialskular. Anita Sande i Statped skriv i Bergens Tidende at