Mange ferske ingeniører uten jobb

TEKNAs  arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 16 prosent av de nyutdannete ingeniørene står uten jobb, mens tallet for fem år siden bare var fire prosent. TEKNA har gjennomført undersøkelsen helt siden 1980-tallet. Den sjekker hvor mange ferske ingeniører som har fått seg jobb 1. november – et halvt år etter studieslutt.