Folk fra eliteskoler ‘tar over’ i Storbritannia

John Major. Foto: PFC TRACEY L. HALL-LEAHY, USA. Tillatelse: US Department of Defense Public Domain

John_Major_1996

John Major, den konservative tidligere statsministeren i Storbritannia, har skapt ny debatt i landet om eliteskoler som Eton College. I en tale for eldre konservative menn, tok han et oppgjør med hvordan ‘de privat utdannete i overveldende grad dominerer de øverste nivåene av alle sfærer med innflytelse i landet’.