Skolestart for seksåringer: ingen læringseffekt

freeimages.com / Elias Minasi

– Konklusjonen ut fra det vi vet etter 20 år, er at Reform 97 ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, sier professor i pedagogikk Peder Haug. Derimot mener han reformen har hatt klar negativ effekt spesielt for gutter, og er noe av forklaringen på økningen i antall skoletapere og frafall, spesielt for gutter.

Les mer...