Forside » Aktuelt » Skolestart for seksåringer: ingen læringseffekt

Skolestart for seksåringer: ingen læringseffekt

Photo: woodleywonderworks, cc2.0https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/– Konklusjonen ut fra det vi vet etter 20 år, er at Reform 97 ikke har hatt noen konsekvenser for barns læring i det hele tatt, sier professor i pedagogikk Peder Haug. Derimot mener han reformen har hatt klar negativ effekt spesielt for gutter, og er noe av forklaringen på økningen i antall skoletapere og frafall, spesielt for gutter.

– Første klasse skulle være det beste fra barnehagen og skolen, men i debatten om PISA og målbare resultater, forsvant leken, sier professor Haug.

Pisa-sjokket tidlig på 2000-tallet gjorde at politikerne mistet tilliten til sine egne vedtak. Da Kristin Clemet (H) tok over som undervisningsminister, endret hun den opprinnelig førskoleorienterte læreplanen som ble innført med Reform 97, til en mer skoleorientert læreplan også for 6-åringene. De skulle nå lære å lese allerede i første klasse.

Peder Haug spør seg også 6-årsreformen kan være noe av forklaringen på det økte antallet ADHD-diagnoser blant barn. Han mener at tapet av muligheter for fri leik har passivisert og isolert mange barn, gitt dem dårlig selvtillit, og tatt fra dem lysten til å lære.

Les mer på barnehage.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.