Svanemerket diesel? Nå får du det i Sverige

Under 50% fossil diesel

Kan virkelig et diesel-produkt bli svanemerket? I Sverige har det skjedd. Som første flytende drivstoff i verden har Preem Evolution Diesel+ klart de vanskelige krevene for å få Svanemerket. Kravet består i at varen må bestå av minst 50% fornybar råvare.
Dette har Preem løst med furuolje, som er et restprodukt fra papirproduksjon. Det kreves også at den fornybare andelen er sporbar, og at den ikke truer det biologiske mangfoldet.

Eierne av Preem og St1-stasjonene har egne raffinerier, og kan dermed utvikle sitt eget drivstoff. Preem finnes foreløpig ikke i Norge, bare i Sverige.

Les mer på DinSide