Studiebarometeret 2016: Studentene studerer flere timer i uka

Studiebarometeret 2016 er nettopp publisert. Det er fjerde året. Resultatene viser ingen store endringer fra tidligere år, men det er en tendens til at studentene bruker stadig flere timer hver uke på studier. Av de 29000 studentene som har besvart spørreskjemaet, svarer 77 prosent at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet de går på. Hele 85% mener studieprogrammet deres er relevant for arbeidslivet.

Det er liten variasjon i tilfredshet mellom utdanningstypene, og det nasjonale gjennomsnittet for tilfredshet ligger på 4,1 på en skala fra 1(dårligst) til 5 (best).

Les hele rapporten på NOKUT (pdf)