Delingsøkonomiutvalget: – Skattlegg Airbnb-utleie som kapitalinntekt

Uber: Pirat-taxi eller bidrag
til statens skattekiste?

Samme dag som en masteroppgave fra NHH forteller at det er relativt lite å hente i skatteinntekter fra privat Airbnb-utleie, legges rapporten fra regjeringens delingsøkonomiutvalg fram. Her foreslås at private leieinntekter fra Airbnb-utleie under 30 dager bør skattlegges som kapitalinntekt. Det betyr at fribeløpet halveres til kr 10.000.

Utvalget går samtidig inn for rapporteringsplikt for formidlere av slikt privat utleie – altså Airbnb, Uber og andre som drifter de digitale plattformene.

Om drosjenæringen mener utvalget at konkurransen fungerer for dårlig, og går derfir inn for å tillate drosjekjøring uten løyve, de vuk kutte kravet om at drosjekjøring skal være hovederverv, og kravet om å være tilknyttet en sentral. De vil derimot fortsatt kreve en kjøreseddel som skal holde oppe krav om helse og vandel.

Les mer på E24