Storforlagene tapte i retten mot Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet fikk medhold i Oslo Tingrett i at forlagene Aschehoug, Cappelen og Damm og Gyldendal utvekslet informasjon i strid med konkurranseloven, og boikottet distributøren Interpress.

Tingretten satte gebyrene noe ned, slik at Gyldendal og Cappelen Damm måtte ut med 5 millioner kroner hver, mens Aschehoug fikk et gebyr på 3,5 millioner. Bøtene er omtrent halvert fra de opprinnelige beløpene fra Konkurransetilsynet. Schibsted / Vigmostad og Bjørke aksepterte i 2017 gebyret på 4,56 millioner fra Konkurransetilsynet uten å gå til retten.

Les mer på Konkurransetilsynet