Store forskjeller i helse mellom norske barn

Etter ti år med en nasjonal strategi for å bedre barns helse, er forskjellene fortsatt store mellom forskjellige grupper. Det er spesielt foreldrenes inntekts- og utdanningsnivå som viser igjen i målbare forskjeller i barnas helse.

En rapport som Folkehelseinstituttet (FHI) idag offentliggjør, viser at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, har høyere risikko for overvekt, fysisk inaktivitet, usunt kosthold og bruk av tobakk og rusmidler. I tillegg peker rapporten på at faren for ulykker og skader antakelig også er høyere, som undersøkelser i andre land har avdekket.

De mest effektive tiltakene mot ulikhetene i helse, er tiltak som ikke krever egenbetaling eller stor egeninnsats som å lese informasjonsmateriell. (BA.no)

Les mer på Folkehelseinstituttet