Statlige norske penger til Clinton

Norske ministre bryter egne prinsipper for å støtte Clinton-stiftelsens miljøprosjekter. På isolerte øyer i Stillehavet vil Clintonstiftelsen bytte ut dieselaggregater med fornybar strømproduksjon.

På et møte mellom Erna Solberg og Bill Clinton i juni i fjor ble det lovet norske penger til prosjektet. Norge, Saudi-Arabia og Australia er de landene som gir mest penger til Clinton-stiftelsen.

Men Statsbudsjettet slår fast at det ikke skal inngås avtaler med land som ikke allerede står på lista over Norges samarbeidsland. Det gjør ingen av de landa Clintonstiftelsen støtter. Likevel ba utenriksdepartementet Norad om å fortsette støtten til stiftelsen.

Multiconsult har lagd en rapport for Norad der de påpeker at støtten til Clinton ikke er i tråd med Norad-prinsippet om geografisk konsentrasjon. I tillegg mener OECD at noen av landene er for rike til at de bør få utviklingshjelp.

Det var daværende miljøminister Heikki Holmås som innledet støtten til stiftelsen. Ifølge Dagbladet ser det ut til at epost-korrespondanse viser at den norske støtten den gangen førte til at Holmås fikk et møte med tidligere president Bill Clinton. Eks-presidenten ser nå nye muligheter for å flytte tilbake til det Hvite hus.