Stadig flere anklager mot Aleris

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Etter at Fagforbundet gikk til sak mot Aleris Ungplan & BOI for sosial dumping og andre forhold, har konsernet den siste tiden blitt gjenstand for en rekke anklager om lovbrudd, sosial dumping og triksing for å oppnå store profitter gjennom avtaler med offentlige helse- og omsorgstjenester.

Én flaske øyemedisin til flere pasienter

Bergens Tidende skriver at Aleris har tatt seks ganger så høy pris for injeksjoner mot den kroniske øyesykdommen våt AMD som offentlige sykehus har tatt. Selskapet har brukt samme flaske med medisin til flere injeksjoner på forskjellige pasienter, selv om produsenten tydelig fraråder en slik praksis.

Oppdragsgiveren Helse Sørøst hevder at de ikke har kjent til praksisen hos Aleris. Slik har konsernet oppnådd flere millioner i økt fortjeneste, siden prisen til oppdragsgiver ikke er justert for besparingene. Offentlige sykehus bruker samme metode som Aleris. Her spares det offentlige for store utgifter.

Jobben var borte etter pappaperm

Da Roger Berg kom på jobb i Aleris etter endt pappaperm fikk han beskjed om at han ikke lenger var ansatt på turnus, men var blitt ringevikar. Ifølge FriFagbevegelse vurderte han å gå til pressen med historien, men slo det fra seg. Etter at et tjuetalls tidligere kolleger har gått til sak mot Aleris med hjelp fra Fagforbundet, bestemte Berg seg for at han skulle fortelle om tiden sin i selskapet.

Muskelmenn passet utagerende ungdommer

Berg har bakgrunn som dørvakt på flere utesteder i Trondheim. I Aleris jobbet han sammen med flere andre "muskelmenn" med å passe på svært utagerende ungdommer. De ansatte jobbet ei uke i strekk, og sov vanligvis mindre enn tre timer i døgnet. Tre mann delte på å bruke ei seng. Berg forteller at så lenge de var våkne, arbeidet de, men fikk bare betalt for 12 timer i døgnet.

Da insitusjonen ble nedlagt, mistet de jobben, og fikk tilbud om å bli innleide konsulenter i stedet. Arbeidsplassene var da på Vestlandet, men arbeidsreise fra Trøndelag måtte de dekke selv. Berg forteller at han hadde ansvar for tunge adhd-medisiner, sovemedisiner og angsdempende medisiner til en ungdom. Først etter tre år fikk han kurs i medisinering.

Les mer i FriFagbevegelse