Siden 2015: Smittevern i Folkehelseinstituttet kuttet med 10 prosent

Regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering (ABE) har redusert kapasiteten på smittevernsarbeidet i Folkehelseinstituttet (FHI). Tallene kan tyde på omlag 10 prosent redusert bemanning – fra 280 til 258 ansatte – fra 2015 til i dag.

Marc Gayorfar, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag i FHI, sier at det har vært mye omorganisering og virksomhetsoverdragelser i perioden. Det har også vært effektiviseringstiltak i perioden. Men korrigert for interne justeringer og omstillinger er antall ansatte redusert med omtrent 10 prosent.

Direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg, skrev i 2018 om ABE-kuttene: – FHI er hardere rammet enn andre, og vi forstår ikke hvorfor.

Instituttet ble pålagt å kutte 18 prosent av bevilgningen bevilgningen fra Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av årene 2016-2018.

Les mer på Khrono