Savnet lærebok i profesjonsetikk – fikk forfatterjobben

Høgskolelektoren savnet en etikkbok for bioingeniører. Turid Aarhus Braseth er høgskolelektor i bio- og kjemiingeniørfag ved Høgskulen på Vestlandet. Så  endte det med at hun, sammen med tre andre, skrev boka Profesjonsetikk for bioingeniørar og radiografar. Medforfatterne er Anne Synnøve Røsvik, Einar Aadland og Milka Satinovic.

Bioingeniøren har intervjuet Braseth. Hun har lang erfaring i faget, og kjenner de etiske utfordringene faget byr på. Boka er etter ønske fra forlaget tilpasset også for radiografer. Braseth forteller at radiografer, på samme måte som bioingeniører, har en teknologisk utdannelse innenfor helsesektoren. På samme måte har de også bare korte møter med pasienter. Derfor passet det godt å kombinere profesjonsetikk for de to profesjonene i samme bok.

- Alle yrker har en yrkesetikk, men alle yrker er ikke per definisjon profesjoner, sier Braseth til Bioingeniøren. – Noe av det som kjennetegner en profesjon er at den har et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag, et samfunnsmandat med monopol på visse oppgaver og en autorisasjon. En profesjon er også kjennetegnet ved sine yrkesetiske retningslinjer. Profesjonsetikk er altså en systematisk refleksjon over etiske problemstillinger knyttet til profesjoner og profesjonsutøvelse.

Så nå er det altså slutt på tida da undervisningen i profesjonsetikk for bioingeniører og radiografer var basert på klipp og lim fra generelle profesjonsetikk-bøker, eller fra andre fag.

Les mer i Bioingeniøren