Rettsmedisinere fjernet 700 hjerner fra døde spedbarn uten tillatelse fra pårørende

I jakten på årsaken til krybbedød har rettsmedisinere fjernet hjerner og andre organer fra 700 døde barn. Dette har de gjort uten å spørre foreldrene til barna. Til VG forklarte Torleiv Ole Rognum, som står bak den systematiske forskningen, dilemmaet fra et vitenskapelig ståsted.

- Har du hørt gråten til foreldrene som mister barna sine, så vil du forstå. Da vi startet opp med prosjektet obduserte vi opptil tre småbarn til dagen, som døde av krybbedød. Drivkraften min har hele tiden vært å finne årsaken til krybbedød.

Ved de fem største sykehusene i landet blir det foretatt rettmedisinske undersøkelser av barn som dør uventet. Men det er bare Folkehelseinstituttet som systematisk har tatt materiale fra døde barn over lang tid. Dette forskningsprosjektet har foregått siden 1984, i en periode da spedbarnsdød var et stort problem.

Les mer i VG