Rapporten som dokumenterte feil i testene for NOx fra diesel

Den uavhengige non-profit-organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) publiserte i oktober 2014 en rapport som påviste det enorme avviket mellom testutslipp og virkelige utslipp av NOx fra en rekke diesel-personbiler. Rapporten undersøkte 12 bilmerker som var godkjent etter EUs nyeste Euro6-standard og 3 merker som var godkjent for den strengere amerikanske TIER 2 BIN 5/ULEV II-standarden.


Målingene viste at tallene for utslipp av karbonforbindelser var svært gode, mens tallene for NOx var overraskende dårlige. Testen er den mest omfattende som er gjort, og den første omfattende testen av dieselbiler der mobile målere ble installert i bilene. Dermed kunne utslippene måles under normal bruk, og en kunne identifisere hvilke situasjoner som ga høye utslipp.
ICCT-rapporten viste at NOx-utslippene i gjennomsnitt var mer enn 7 ganger høyere enn grensa bilene var godkjent for. Enkelte modeller lå likevel innenfor, og rapporten oppsummerer derfor at god nok teknologi allerede er tilgjengelig, men at standardene ikke er gode nok til å påvirke bilfabrikantene til å produsere reine biler. Enkelte biltyper viste utslipp helt opp i 35 ganger tillatte nivå. Forskerne er likevel svært forsiktige med å antyde at noe mistenkelig skulle ha skjedd, og det blir ikke identifisert hvilke bilmerker som ble målt.
I et intervju med The Guardian etter at VW-skandalen eksploderte i mediene, forteller ICCT-ingeniøren John German hva som skjedde. Forskerne var svært overrasket over det store avviket de avdekket, og gjorde tallrike nye tester for å kontrollere at de ikke hadde gjort noe feil. Da rapporten til slutt var ferdig sendte ICCT en egen henvendelse til Volkswagen, der de pekte ut hvilke biler i testen som kom VW, da dette kunne være av interesse for konsernet. Det kom aldri noe svar.
Måneder seinere fikk de vite at VW ville reinstallere programvare på 500.000 biler. Men først måneder etter dette igjen sprang nyheten om at konsernet var avslørt med svindelprogramvare av det californiske byrået for rein luft. John German kommenterer til the Guardian: – Dette er det mest uforklarlige med hele saken. De hadde sjansen til å ordne opp i problemet, men i stedet fortsatte de å forsøke lureriet på samme måte som de hadde gjort. Det er bare utrolig.
Les ICCTs rapport her.Les kortversjonen (faktaark) av ICCTs rapport her.