Rapport fra Handlingsromutvalget

Ifølge Rapporten er det slik at  reduksjon i den frie grunnbevilgningens andel av totale inntekter begrenser mulighetene for egne økonomiske prioriteringer og gjør det vanskelig å realisere rollen som strategisk aktør. Taket er nå nådd for å ta inn nye studenter uten vesentlige større investeringer.

Utvalget er også kritisk til detaljstyring gjennom departementenes tildelingsbrev. Statsråd Aasland sier en pressekommentar til Odin.no at utvalget har gjort en modig jobb, men de har ikke vært modige nok når det gjelder hva de selv kan gjøre. Det er nødvendig med enda mer mot for å vurdere prioriteringene universitetene og høyskolene selv har ansvaret for.

- Jeg savner for eksempel en diskusjon om forholdet mellom overordnet styring og faglig frihet, og om hva det er som gjør det vanskelige å foreta prioriteringer, sier Aasland.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/handlingsrom-for-kvalitet.html?id=594052 Kjelde: Kunnskapsdepartementet