Forside » Aktuelt » Støtte til økt samarbeid mellom høyskoler og universitet

Støtte til økt samarbeid mellom høyskoler og universitet

Der Stjernø-utvalget i sin tid  foreslo en sentralt styrt strukturreform i sektoren, er dette nå snudd til at strukturendringer skal være frivillige, og samarbeid mellom institusjonene skal forankres i fagmiljøene og institusjonsledelsen.

Ifølge statsråd Aasland dreier bedre arbeidsdeling seg om at ikke alle kan drive med alt: –Vi må få mer mangfold i sektoren. Det innebærer at universitetene og høyskolene må ta de andre institusjonene i betraktning når de gjør sine valg og prioriteringer, sier hun.

De første 31 millioner kroner er fordelt slik:

6 millioner kroner til hver av følgende SAK-prosesser:
-Nord-Norge: Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Finnmark
-Oslofjordalliansen: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold
-Oslo/Akershus: Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo

4 millioner kroner til følgende SAK-prosesser:
-Nordland: Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna

3 millioner kroner til hver av følgende SAK-prosesser.
-Innlandsuniversitetet: Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer
-UH-nett Vest: Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Volda
-Mørealliansen: Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Ålesund

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2010/Stotte-til-okt-samarbeid-mellom-hoyskoler-og-universiteter.html?id=600076
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.