Rapport: 75.000 nye grønne arbeidsplasser innen 2025?

En fersk rapport fra NHO og Boston Consulting Group anslår at Norge kan skape 75.000 nye grønne arbeidsplasser fram til 2025. Men i så fall må omstillingstakten vesentlig opp. I dag er det ikke mange selskaper som satser tilstrekkelig på grønn omstilling. Bare én av fem næringslivsledere sier at de har skapt nye arbeidsplasser gjennom grønn satsing.

To av tre sier de ser stort potensiale i grønn omstilling, mens én av tre sier de har oppnådd bedre resultater gjennom grønn satsing.

Yara er en av bedriftene som hevder den har oppnådd store resultater på miljøsatsing. Gjennom utviklingen av en katalysator som kutter utslipp av lystgass hevder konsernet at de har redusert egne og andres utslipp med 25 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det tilsvarer om lag halvparten av Norges samlede klimautslipp. De mener også at riktig bruk av gjødsel er nøkkelen til både lavere utslipp fra landbruket og økt matproduksjon.

Les mer på E24.