Profesjonsuniversitetene kommer

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? Dette er det beskjedne spørsmålet som Senter for profesjonsstudier (SPS) stiller for sin årskonferanse ved HiOA torsdag 3. desember. Spørsmålet er aktuelt fordi en rekke høgskoler i Norge nå slår seg sammen for å bli faglig sterkere og mer robuste.

Innledere på konferansen blir utfordret til å svare på:  Hva er de sentrale utfordringene i profesjonsutdanningene og hva gjør de som er gode? Konferansen i år retter særlig oppmerksomheten mot sykepleie- og lærerutdanning, men innleggene har allmenn interesse på tvers av ulike utdanninger.

Leder for SPS har tidligere i år lovprist utsiktene til 9 nye profesjonsuniversitet som skal konkurerer på kvalitet.

Les mer på khrono.no