Forside » Aktuelt » Profesjonskompetanse – allmenndanning og yrkesdanning

Profesjonskompetanse – allmenndanning og yrkesdanning

Profesjonskompetanse er et fenomen det er vanskelig å få godt ”grep om”. Samtidig er det av avgjørende betydning for menneskers ve og vel og for allokering samfunnets ressurser.

Profesjonskompetansens kompleksitet har sammenheng med at det kan være vanskelig å skape enighet om hva som er godt profesjonelt arbeid og om hva som skal utgjøre det profesjonsspesifikke. Det vil videre være ulike syn på i hvilken grad profesjonsutøvere bør utvikle et ”utsideblikk” på sin aktivitet og sin profesjon. Det siste aktualiserer spørsmålet hvilken plass allmenndannende elementer bør ha i profesjonskompetansen.

Profesjonskompetanse har både et kunnskaps- og handlingselement. Hva er forholdet mellom disse og hvordan genereres ny kunnskap. Betingelsene for utvikling, ervervelse og anvendelse av profesjonell kompetanse er i stadig forandring, og i et mer pluralistisk samfunn trengs gjennomtenkning og bevissthet om den profesjonelle kompetansens kulturelle og verdimessige grunnlag.
    * Hvilken kompetanse bør profesjonsutøvere ha?
    * Hva bør være allmenndanningens plass i profesjonskompetansen?
    * Hvordan kan forholdet mellom det teoretiske og praktiske håndteres?

Konferansen har plass til ca. 200 deltakere, og prinsippet om først til mølla gjelder.

Lenke:
Kjelde: SPS

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.