Forside » Aktuelt » Hver skulker koster samfunnet 12 millioner kroner

Hver skulker koster samfunnet 12 millioner kroner

Også i Norge ser mange beslutningstakere på utdanning som en kostnad og ikke som en investering eller framtid ressurs, mener nestleder i det norske Utdanningsforbundet, Per Aahlin. Elever som ikke fullfører videregående utdanning har vanskelig med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Det er i overgangen skole og lærling mange faller i fra. Innstrammingene i samfunnet ellers har ført til at langt færre enn før får lærlingplass. Det går spesielt utover de svakeste elevene.

Lenke: //www.dagbladet.no/2009/08/31/nyheter/utdanningsforbundet/videregaende_skole/7899167/
Kjelde: Dagbladet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.