Forside » Aktuelt » Utdanner vi økonomer for fremtidens arbeidsliv?

Utdanner vi økonomer for fremtidens arbeidsliv?

37 universitet og høgskoler  gir nå undervisning i økonomisk-administrative fag. NIFU har laget en jubileumsrapport for ECONA i samband med sitt 75- årsjubileum.

Rapporten viser en kraftig historisk vekst. Mange studenter tar deler av utdannelsen i utlandet. Rapporten viser at studentene jevnt over er godt fornøyd med kvaliteten på utdanningstilbudet. De siste ti år har det vært god tilgang på arbeid til kandidatene til tross for kraftig kapasitetsøkning i studieplasser. Rapporten viser også at arbeidsmarkedet fremover er mer usikkert og at det er spenningen ved utdanninginstitusjonene om innholdet i utdanningen.

 Les mer på econa.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.