Politidirektoratet ønsket å endre forskeres evalueringsresultat

En evalueringsrapport av den midlertidige bevæpningen i politiet hadde ikke "et resultat direktoratet kan stille seg bak". Dette ønsket direktoratet å endre og skrev derfor et brev til Politihøgskolen, der rapporten ble utarbeidet, hvor de ba om en dialog for å "bedre rapporten slik at den kan bli et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak".

Prosjektleder, førsteamanuensis Bjørn Barland, reagerer sterkt på henvendelsen fra direktoratet.

– Det er klart at vi ikke kan være med på noe sånt, det bryter jo all integritet for oss som forskere og forskningsmiljø, og er en merkelig reaksjon på en sånn liten rapport, sier han til NRK.no.

Til Universitetsavisa sier Barland: – Jeg måtte lese den to ganger. Jeg tenker at det er dypt graverende og prinsipielt trist.

Jørn Schelderup, konstituert avdelingsdirektør for beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, beklager formuleringen, men benekter at direktoratet hadde noe ønske om å endre resultatet i rapporten. Ifølge Universitetsavisa mener han at rapporten ikke svarer på spørsmålene som stilles i mandatet.

Les mer på NRK.no og Universitetsavisa