På hvilken måte kan universiteter i periferien bidra til å løse lokale utfordringer?

Og hvordan endrer universitetene seg når omgivelsene stiller nye forventninger?

Det var tema da Ridvan Cinar var den første som disputere ved HVLs nyeste doktorgradsprogram Ansvarleg innovasjon og regional utvikling (RESINNREG).

Avhandlingen handler om reisen universiteter i periferien gjør når behovene og forventningene endrer seg i omgivelsene.

I avhandlingen hans er det overgangene som universitetene i rurale strøk gjør når omgivelsene endrer seg, som er vektlagt. Cinar skildrer reisen fra den entreprenørielle modellen til en engasjert modell hvor universitetene samhandler mer med formelle og uformelle institusjoner i omgivelsene..

Les mer på HVL