Overlege i Arbeidstilsynet: Arealnormen på 23m2 bryter loven

Jan Vilhelm Bakke som er overlege i Arbeidstilsynet hevder at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) brøt loven da de utarbeidet og lanserte nye forskrifter for areabruk i nye offentlige bygg uten å involvere Arbeidstilsynet eller andre offentlige fagorganer.

– Jeg lurer på hvorfor KMD utredet og arbeidet med arealnormen og «aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser» (ABW) i flere år uten å kontakte Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynets byggesaksbehandlere kan og skal godkjenne de enkelte byggesakene hvis de er i tråd med arbeidsmiljølovens krav, sier overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet til FriFagbevegelse.

Bakke viser til at tilgjengelig forskning klart tyder på at kontorlandskap for arbeidstakere med konsentrasjonsoppgaver kan føre til tap av følelsen av mestring og kontroll på jobben. Det kan slå ut i diverse helseplager foruten fallende produktivitet.

Statssekretær Paul Chaffey i KMD kommenterer til FriFagbevegelse at departementet ikke har kontaktet Arbeidstilsynet fordi normen er fleksibel, og fordi Arbeidstilsynet i sine forskrifter setter en minste golvflate på 6 kvadratmeter både for enkeltkontor, felleskontor og åpne landskap.

Les mer i FriFagbevegelse