– Opprør i økonomifaget

– I 2008 ble verden rammet av den største økonomiske krisen på over 70 år. Nesten ingen økonomer så den komme, skriver Roman Eliassen i Røyst, gjengitt i Morgenbladet. – For to år siden hadde studentene ved universitetet i Manchester fått nok. De lærte ingenting om årsakene til finanskrisen, fortsetter han.
Eliassen forteller at økonomistudentene i Manchester opprettet Post Crash Economics Society, som krever større bredde i pensum og undervisning i faget.

Roman Eliassen har nylig gitt ut boka Hysj, vi regner, der han nettopp kritiserer økonomifaget for at det ikke forstår virkeligheten. I artikkelen i Røyst peker han på at en stadig sterkere ensretting preger faget. Den skriver seg tilbake til W. Stanley Jevons som på slutten av 1800-tallet ville gjøre økonomifaget mer vitenskapelig fundert, etter mønster av fysikken. Jevons ville utforme "en egeninteressens og nyttens mekanikk". Resultatet ble at faget i økende grad ble matematisk preget, og søker tilflukt fra den kompliserte virkeligheten i teoretiske modeller.

Økonomistudenter har nå startet et globalt nettverk for pluralisme i økonomifaget - ISIPE (International Student Initiative for Pluralism in Economics). Man aner at både miljø- og finanskriser er resultater av selve det kapitalistiske systemet, mens mainstream økonomisk teori ser disse mer som eksterne fenomener som påvirker økonomien. Eliassen og ISIPE foreslår at alternative skoler og forståelser må trekkes inn for å forklare disse og andre fenomer.

Les artikkelen i Morgenbladet