Omsorgsteknologikonferansen 2014 i Bergen 20. mai

Velkommen til Omsorgsteknologikonferansen - Tjenesteinnovasjon og omsorgsteknologi!

Sammen med sentrale aktører setter Høgskolen i Bergen fokus på innovasjon i helsetjenesten ved hjelp av teknologi. Omsorgsteknologikonferansen 2014 vil være tredje gang vi ønsker velkommen til denne spennende fagdagen i Bergen.
Konferansen finner sted på det helt nye Ørnen hotel, 20. mai kl. 09:30 - 16:15 (registering fra 0830.)
Les mer på Høgskolen i Bergen
Det vil også være anledning til å bli kjent med ulike leverandører som har utstilling.