Omsorg for utviklingshemmede: Marked, anbud, fagkunnskap og etikk

Kommersielle tilbud for de aller mest sårbare er en økende tendens. Men offentlige myndigheter må følge opp tett, heter det i en ny fagartikkel i Tidsskriftet Fontene.

I løpet av de siste 10-20 årene er det i Norge vokst fram kommersielle tjenestetilbud til personer med særlig store tjenestebehov. Dette omfatter også personer med en kombinasjon av utviklingshemning og autisme, alvorlig psykisk lidelse og utfordrende atferd.

I artikkelen belyser forfatterne noen av de dilemmaene et markedsstyrt tjenestetilbud til noen av våre mest sårbare klienter medfører. De presenterer resultater fra en ringerunde til noen av landets største kommuner, samt noen pasienthistorier som er anonymisert.

Forfatterne mener  det ikke tidligere er  publisert kunnskapsbaserte artikler omkring kommersielle tjenester til personer med store og sammensatte vansker i Norge.

Forfatterne drøfter bruk av kommersielle tjenestetilbud på bakgrunn av pasienthistoriene.

Last ned artikkelen som pdf

Forlaget Fontene